Korvis 0 kaupad
Esileht Allahindlused Uued tooted Kohaletoimetamine Teenindus Meist Tellimuse informatsioon Kontaktid
Esileht / Tagastusreeglid

TAGANEMISÕIGUSE KASUTAMISE TINGIMUSED

 

Käesolevad taganemisõiguse kasutamise tingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad järgmiste poolte vahel:

müüja – SIA Infinitas, rg-kood 40103330966, juriidiline aadress: Lielirbes iela 27, LV-1046, Riia, ja

ostja – tarbija (füüsiline isik, kes on ostnud kauba eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega), seoses müüja poolt hallatud veebisaidilt www.gpspro.lv (edaspidi: veebisait) ostetud kaubaga (edaspidi: kaup).

Ostjal on õigus kasutada oma taganemisõigust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamisehetkest ja ilma põhjendust esitamata tagastada toote järgmiste tingimuste kohaselt:

1. Taganemisvorm:

1.1. Enne taganemisõiguse kehtivuse lõppemist teavitab ostja müüjat kaubast taganemise otsusest, esitades täidetud taganemisvormi või teate taganemisõiguse kasutamise kohta:

- paberkandjal aadressile: Jaunmoku 26, LV-1046, Riia, või

- elektrooniliselt e-posti aadressile:  info@gpro.ee

1.2. Tähtajast on kinni peetud, kui ostja saadab müüjale taganemisvormi või teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemisõiguse lõppemist. Ostja kohustus on tõendada, et taganemisvorm on saadetud tähtaja jooksul.

2. Kauba tagastamise tähtaeg:

2.1. Ostja tagastab kauba müüjale või annab selle müüjale üle põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast taganemisvormi või taganemisõiguse kasutamise teate saatmist müüjale.

3. Kauba tagastamise viisid:

- pakiautomaati saatmisel aadressile Lielirbes 27, T/c Spice, Riia;

- posti teel aadressile Jaunmoku iela 26, LV-1046, Riia;

- isiklik üleandmine kaupluses GPSPRO, Jaunmoku iela 26, Riia.

4. Ostja kannab otsesed kauba tagastamisega seotud kulud.

5. Nõuded tagastatud kaubale:

5.1. Tagastatav kaup peab olema samas seisukorras kui selle kättesaamisel.

5.2. Kaup ja selle pakend peavad olema kahjustamata, kauba välimus peab olema säilinud (sildid on eemaldamata ja kahjustamata, kaitsekile on eemaldamata, välja arvatud pakendikiled, mille eemaldamiseta ei ole võimalik toodet avada ja käivitada (sisse lülitada) jms), ning kaup peab olema kasutamata.

5.3. Kaup tuleb tagastada samas komplektis, nagu see vastu võeti, tagastades kauba ostudokumendi, kasutusjuhendi ja muud kauba tarvikud. Mitmest kaubast koosnev kaubakomplekt tuleb tagastada täies koosseisus, st kõik komplektis olevad kaubad.

6. Ostja vastutab kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa on kasutatud muul otstarbel kui kauba olemuse, omaduste ja toimimise väljaselgitamiseks. Kui kaubalt leitakse kulumise märke, arvutab müüja kaubale tekitatud kahjud ja arvestab ostjale tagastatavast rahasummast maha nende kahjude summa, teavitades sellest ostjat.

7. Taganemisõigust ei või kasutada, kui:

- ostja on avanud heli- või videosalvestuse või arvutiprogrammide pakendi.

8. Raha tagastamine:

8.1. Müüja tagastab põhjendamatu viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates ostja käest lepingust taganemise otsuse kättesaamise päevast, ostjale kauba eest tasutud summa ning ostja tasutud tarnekulud. Müüja maksab nimetatud rahasumma pangaülekandega ostja määratud pangakontole, millelt tasuti kauba eest.

8.2. Kui ostja on kasutanud tarneviisi, mis ei ole müüja poolt pakutav odavaim tavaline tarneviis, hüvitab müüja ostjale tarnekulud summas, mis vastab müüja pakutavale odavaimale tavalisele tarneviisile.

8.3. Müüjal on õigus ostja poolt tasutud summa tagasimakset kinni pidada seni, kuni müüja on kauba kätte saanud või ostja on esitanud müüjale kinnituse kauba tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb toimub enne.

9. Müüja kontaktandmed:

- e-post: [email protected];

- tel: +372 58 48 64 04 ,

10. Tingimuste kehtivus ja muudatused:

10.1. Taganemisõigus kehtib ainult juhul, kui ostja on tarbija – füüsiline isik, kes ostab kauba eratarbimiseks (mitte majandustegevuseks).

10.2. Tingimused kehtivad kõigi veebisaidilt ostetud kaupade puhul.

10.3. Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta, ilma ostjat sellest eelnevalt teavitamata. Tingimuste uus versioon kehtib hetkest, kui müüja on selle veebisaidil avaldanud.

10.4. Ostja on kohustatud enne kauba ostmist tutvuma tingimuste kehtiva versiooniga. Veebisaidi kasutamine ja seal pakutavate kaupade ostmine tähendab nõustumist tingimuste praeguse versiooniga.

10.5. Tingimustes sätestamata küsimustes kehtivad müüja registreerimisriigi õigusaktid.